Brief van de minister van EL&I over mededeling Energie 202028 januari 2011
hoort bij ... E100068 - Mededeling Energie 2020
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk ETM/ED / 11011586 (onderdeel van 32590, A)