Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) van 15 februari 201115 februari 2011