E110007
  ruit icoon
Laatste revisie: 10-03-2011

E110007 - Commissiemededeling over de tussentijdse evaluatie van het zevende Kaderprogramma (KP7)Deze mededeling van de Europese Commissie is een reactie op de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KP7), en de tussentijdse evaluatie van de financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

Europees

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 9 maart 2011 zijn enkele conclusies aangenomen ten aanzien van de evaluatie van het zevende kaderprogramma (KP7).

Nationaal

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de evaluatie van KP7 op 15 februari 2011 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

EU-mededeling betreffende het antwoord op het verslag van de groep deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologi-sche ontwikkeling en demonstratie en op het verslag van de groep deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van de financieringsfaciliteit met risicodeling

document Europese Commissie

COM(2011)52PDF-document, d.d. 9 februari 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de evaluatie van KP7 op 15 februari 2011 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie is een reactie op de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KP7), en de tussentijdse evaluatie van de financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF).

Het KP7 ondersteunt innovatieactiviteiten en richt zich daarbij op het midden- en kleinbedrijf. Het programma loopt van 2007 tot en met 2013 en beschikt over een totaalbudget van ongeveer 50 miljard. De RSFF is een initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie en loopt ook van 2007 tot en met 2013. De RSFF is opgezet om de toegang tot financiering gemakkelijker te maken voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Met deze regeling worden de risico's bij de financiering van bijvoorbeeld onderzoek, gelijkelijk gedeeld door de Europese Commissie en de EIB: beiden investeren 1 miljard gedurende de hele periode.

In de evaluatie van KP7 worden door een groep experts tien aanbevelingen gedaan voor de tweede helft van KP7 en voor het achtste kaderprogramma (KP8) dat daarop zal volgen. De Europese Commissie geeft in de mededeling een antwoord op de aanbevelingen die worden gedaan en beschrijft de acties die zij in dat kader zal ondernemen. Een van de beschreven acties is het uitbrengen van een Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor financiering van onderzoek en innovatie door de EU - wat de Commissie tegelijk met het publiceren van deze mededeling heeft gedaan.

De evaluatie van de RSFF is ook uitgevoerd door een groep van onafhankelijke deskundigen en afgerond in augustus 2010. De evaluatie was een vereiste voordat er een beslissing kan worden genomen over de andere helft van de bijdrage van de EU (half miljard) voor de periode van 2010 tot en met 2013. In de evaluatie worden ook tien aanbevelingen geformuleerd, die de Europese Commissie overigens onderschrijft. De Europese Commissie dient de evaluatie te presenteren aan de Raad en aan het Europees Parlement, die samen moeten besluiten of de tweede helft van de financiële bijdrage van de EU aan de RSFF zal worden vrijgegeven. 


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 9 maart 2011 zijn enkele conclusies aangenomen met betrekking tot de evaluatie van het zevende kaderprogramma (KP7).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen