Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en de JBZ-Raad van 29 maart 201129 maart 2011