Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Justitie (Just.) en de JBZ-Raad van 12 april 201112 april 2011