Brief aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken naar aanleiding van regeringsreactie op het AIV-advies over piratenbestrijding19 april 2011
hoort bij ... E090330 - Overdracht van personen die verdacht worden van piraterij door Europese lidstaten die deelnemen aan de maritieme operatie EUNAVFOR aan Kenia/ beveiliging tegen piraterij
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Commissie voor Justitie
JBZ-commissie Eerste Kamer
kenmerk 147832.02u (onderdeel van kamerstuk 32317, AL)