Brief van de staatssecretaris van Financiën met de conceptkabinetsreactie op het Groenboek over de toekomst van de BTW26 april 2011
hoort bij ... E100074 - Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel
afkomstig van ... Ministerie van Financiën
kenmerk DV/2011-159 (gedrukt als 32720, A)