EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 (32.728); brief van de Tweede Kamer aan de Europese Commissie inzake het richtlijnvoorstel gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (TK, nr. 4)29 april 2011