Brief aan de staatssecretaris van Financiën inzake het Europees voorstel heffingsgrondslag vennootschapsbelasting11 mei 2011