Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Justitie (Just.) en de JBZ-Raad van 24 mei 201124 mei 2011