Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051); Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen ter voorbereiding op een debat (EK, E)24 mei 2011
hoort bij ... E110065 - Voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlagen