Brief van de commissies voor de JBZ-raad en Justitie aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de ontwerpverordeningen huwelijksvermogensstelsels en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen31 mei 2011
hoort bij ... E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen
E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht
afkomstig van ... Commissie voor Justitie
JBZ-commissie Eerste Kamer
kenmerk 148618u (onderdeel van Kamerstuk 33.089, A)