Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij (32.706); brief van de minister van Defensie bij aanbieding evaluatie inzet Vessel Protection Detachment (TK, nr. 10). .

15 juni 2011

Bijlage