Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij (32.706); brief van de minister van Defensie met het beleidskader militaire Vessel Protection Detachment ter bescherming van individueel zeetransport (TK, nr. 9)15 juni 2011