EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen (32.472); brief van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu over Hongaars compromisvoorstel inzake GGO-gewassen (TK, nr. 11)16 juni 2011