Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); algemeen overleg TK op 25 mei 2011 met de staatssecretaris van Financiën over het Groenboek inzake de toekomst van de BTW (TK, nr. 1186)24 juni 2011