Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over parlementair instemmingsrecht bij verordeningen huwelijksvermogensrecht (TK, nr. 1187)29 juni 2011