Brief staatssecretaris van Financiën in reactie op vragen van de commissie inzake de CCCTB-richtlijn4 juli 2011
hoort bij ... E110015 - Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
afkomstig van ... Ministerie van Financiën
kenmerk AFP/2011/300 U (onderdeel van kamerstuk 32728, A)