Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 5 juli 20115 juli 2011