Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.626); motie van de leden Jansen en Veldhoven inzake versnelde implemenatie EcoDesign-verordeningen (TK, nr. 7)15 september 2011