Brief van de minister van Defensie met voortgangsrapportage werkgroep Vessel Protection Detachment23 september 2011