Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met reactie op vragen over de richtlijn energie-efficiëntie11 oktober 2011
hoort bij ... E110032 - Voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk ETM/ED / 11145040 (gedrukt als 32.823, A)