Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 11 oktober 201111 oktober 2011