Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij (32.706); brief inzake afschrift brief aan Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 7 oktober 2011 met het rapport 'Geweldsmonopolie en piraterij' en de kabinetsreactie op dit rapport (EK, A)24 oktober 2011