Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 1 november 20111 november 2011