Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02), EU-mededeling: Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering COM(2011)637 (33.083); brief inzake geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) van 14 november 2011 (EK 21.501-02 / 33.083, A)4 november 2011