EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 (32.728); brief regering; Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie naar aanleiding van het advies van de Tweede Kamer m.b.t. de richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 - EU-voorstel (TK, 5)7 november 2011