Brief aan de minister voor Buitenlandse Zaken over de mededeling inzake het vergroten van het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid (onderdeel van Kamerstuk 33.083, A)8 november 2011
hoort bij ... E110056 - Europese Commissiemededeling: Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
kenmerk 149484U/SG