Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogenrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen8 november 2011