Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 8 november 20118 november 2011