Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 15 november 201115 november 2011