Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02), EU-mededeling: Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering COM(2011)637 (33.083); brief inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011 (EK 21.501-02 / 33.083, B)17 november 2011