EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 – 2020) COM (2011) 608 (33.105); brief 2020) COM (2011) 608 - Brief commissie; Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de toetsing op subsidiariteit van het EU-voorstel inzake Europees Globaliseringsfonds (2014 - EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 (TK, 1)23 november 2011

Bijlage