33.105

EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 – 2020) COM (2011) 608Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014 - 2020).

Mer informatie vindt u in dossier E110077


Kerngegevens

begonnen

29 november 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten