Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche inzake Verordening Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) (TK, 1274)29 november 2011