EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)793 (33.144); brief commissie; Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake een behandelvoorbehoud t.a.v. COM (2011) 793 een alternatieve beslechting consumentengeschillen en COM (2011)794 onlinebeslechting van consumentengeschillen en legt daarbij een concept-brief voor aan de Kamer gericht aan de minister van ELI en de staatssecr. van Buza (TK, 1)2 februari 2012

Bijlage