33.144

EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)793In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen.

Zie voor meer informatie ook dossier E110080 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

23 januari 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten