Brief aan de staatssecretaris van EL&I inzake de Europese Commissiemededeling over de strategie van de EU voor dierenwelzijn (onderdeel kamerstuk 33167, A)6 februari 2012