Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 februari 2012



7 februari 2012