Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2012, inzake Europese ontwikkelingen op het terrein van het civiele recht (TK, 1364)9 februari 2012