Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 13 maart 201213 maart 2012