Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 27 maart 201227 maart 2012