Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de Europese voorstellen bescherming persoonsgegevens (onderdeel van Kamerstuk 33.169, A)20 april 2012