Brief aan de Eerste Kamer met brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van de Commissie Meijers over EU-voorstellen bescherming persoonsgegevens (onderdeel van Kamerstuk 33.169, A)27 april 2012