Brief aan de Tweede Kamer bij brief aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen van de Commissie Meijers over EU-voorstellen bescherming persoonsgegevens (bijlage bij Kamerstuk 33.169, A)27 april 2012