Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over beantwoording vragen Commissie Meijers en ontvangen van alle informatie (onderdeel van Kamerstuk 33.169, A)9 mei 2012