EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief aan de Europese Commissie inzake de voorstellen bescherming persoonsgegevens (EK, B)21 mei 2012