EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 – 2020) COM (2011) 608 (33.105); brief inzake voorstel voor een verordening betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) 2014-2020 {COM(2011) 608 definitief} (EK, C)13 juni 2012