Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Brief aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over herziene voorstellen Procedure- en Opvangrichtlijn in reactie op zijn brief d.d. 25 mei 2012 (onderdeel van kamerstuk 33.081/33.082, G)



22 juni 2012
hoort bij ... E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
kenmerk 148766.07u