Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de herziene voorstellen Opvang- en Procedurerichtlijn (onderdeel van kamerstuk 33.081/33.082, G)24 juli 2012
hoort bij ... E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
afkomstig van ... Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kenmerk 2012-0000381641